20210922_093959.png

Ola Timer Kravchenko

Solo Show

התערוכה שתפתח בראשון באוקטובר היא של אמנית מאוד מיוחדת עם מקרה קיצוני שעשה כותרות. שמה אולה טימר קרבצ׳נקו, או א.ק. כפי שכינו אותה במדיה. התערוכה תציג עבודות ציור, רישום ואיורים של האמנית מהשנים האחרונות. העבודות חריגות באיכותן, וחריגות באופן כללי. מלבד המקרה הביוגרפי הפרטי והמצמרר נרצה לראות אותן בהקשר האמנותי וההיסטורי דרך המסורת של אאוטסיידר-ארט (או ארט-ברוט). התערוכה מתרכזת בשני גופי עבודות—דיוקן עצמי ואיורים פנטסטיים. בשני המקרים יש שימוש בטכניקות קלאסיות או ז׳אנריסטיות, אבל, מה שנראה במבט ראשון מהוגן או בורגני, משתהה וחודר כמו ״אחרות״ שנכנסת פנימה.  

 

במישור הציבורי, אולה טימר קרבצ׳נקו היא נושאת דגל של שוליים חברתיים, לא מבחירה כמובן, והתערוכה היא הזדמנות לדון בשאלות אתיות וחברתיות כמו: באילו אופנים אנחנו נחשפים לאמנות מחוץ למיינסטרים, וכיצד ניתן להכיל ולחוות חריגות. במהלך התערוכה נקיים שיחות והרצאות סביב העבודות בהקשר של אאוטסיידרים ואוטודידקטים, צייד המכשפות, המשוגעות ורדופות השדים בראי האמנות.

ערוך.png

Drawings on paper

Illustrations