top of page

הדמויות של ציבי גבע

רן טננבאום

_Y5A8432 (1).jpg

קשה לא לחוש את התרוממות הרוח שנלוותה לתהליך היצירתי הזה. ניתן לתהות על הבחירה במילים התרוממות הרוח כשניבטים אליך דימויים קשוחים, קודחים ומיוסרים של דמויות גדולות ועירומות מפושטות כמעט מכל סממן ספציפי ,מפרכסות ומתבוססות בתוך צללים של גומי שחור. אך הטעם הוא טעם מתוק של חירות. חירות של הבעה שנקנתה בחיים שלמים של תרגול מפרך ואימונים . הקתארזיס מושג עם התפרקות ההיבריס. לאחר שהובסה הגאווה והעצמי הגיע עד קצה יכולתו ...

באמנות נהוג לקרוא להתרוממות הרוח הזו "סגנון מאוחר" . תהיות עלו בי הבוקר בביקור בתערוכתו הקטנה והצמיגית בגלריה הפרטר בפרישמן. האם זהו late style? 

האם יש לאן להמשיך אחרי סדרה כל כך אינטנסיבית ואישית שהתנסחה באופן כמעט מושלם למערך שפתי אחיד ומדויק?

כן זה הטריד אותי.. כמו שאלה תמימה וטפשית שהסתובבה לי בראש. רגע מה הוא יעשה אחר כך?

הדמויות עשויות ממחוות ציוריות גדולות ומופשטות שנצררו בתוך קונטורים פיגורטיוויים.

הן מעלות על הדעת כמעט כל התייחסות לגוף מראשית הציוויליזציה ועד היום. הבהבו לי בתוכן אסוציאציות מצריות ויווניות ובארוקיות ומודרניסטיות פיקאסו ובראק דה בופה ודה קונינג . הן לא מצביעות על מקום או על זמן , על מגדר או זהות הן כמו לחשים ותפילות של האמנות עצמה . של יחידת הבסיס. השורש של הווייתה . דמות - חופשייה מכוונה , שנמשתה מהחומר האפל של תת הכרה פעורה לרווחה.

bottom of page