top of page

כל המוצרים

חנות ספרים יחודית—ספרי אמן, פילוסופיה, הגות ותיאוריה של האמנות מהארץ ומהעולם. אנחנו מציגים יצירות שיש בהם מימד של מלאכת יד או מחשבה ויצירה יחודית—ספרים, תקליטים, הדפסים, מגזינים ועוד. בנוסף, נשמח לקבל הצעות מאמנים, ומהוצאות מקומיות ובינלאומיות; כמו גם הרצאות, סמינרים, ספוקן וורד, הרצאות פרפורמטיביות וקריאות מודרכות
חנות ספרים יחודית—ספרי אמן, פילוסופיה, הגות ותיאוריה של האמנות מהארץ ומהעולם. אנחנו מציגים יצירות שיש בהם מימד של מלאכת יד או מחשבה ויצירה יחודית—ספרים, תקליטים, הדפסים, מגזינים ועוד. בנוסף, נשמח לקבל הצעות מאמנים, ומהוצאות מקומיות ובינלאומיות; כמו גם הרצאות, סמינרים, ספוקן וורד, הרצאות פרפורמטיביות וקריאות מודרכות
bottom of page