עתיד הספר

קבוצת מחקר ופיתוח של ספר בפורמט דיגיטלי עשיר שיכול להכיל תיאוריה פרקטיקה-טקסט, דימויים, קול, ווידאו-לשלם אינטגרטיבי אחד. 

Future of The Book

Creating a rich digital book format that can accommodate theory and practice- text, images, sounds, and videos- into one integrative whole. 

Parter08.jpg